Wat is titeren?

Informatie uit een artikel van NML Health: 

‘Een paar jaar of levenslang
In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de bescherming die vaccins bieden aan onze huisdieren. Daaruit zijn duidelijke adviezen naar voren gekomen die ook in een eerder Vakblad al beschreven werden (Dibevo Vakblad mei 2013). Duidelijk is dat er per ziekteverwekker verschil zit in de duur van die bescherming. Er zijn ziekten waar een vaccin slechts korte tijd tegen kan beschermen. Voor de vaccinatie tegen Weil (=Leptospirose), en Kennelhoest (=Para-influenza en Bordetella) wordt nog steeds een jaarlijkse herhaling geadviseerd. De bescherming tegen ziekten als Parvo, Hondenziekte (=Distemper oftewel Carré), Hepatitis (=Adenovirus), Hondsdolheid (=Rabiës), Kattenziekte (ook een Parvovirus) en waarschijnlijk ook tegen Niesziekte (=Calici en Herpes) houdt na een juiste basisvaccinatie veel langer dan een jaar aan. Voor veel van dergelijke ziekten wordt geadviseerd de herhalingsvaccinatie pas na 3 jaar toe te dienen. Die termijn van 3 jaar is een compromis. Zoals gezegd is de beschermingsduur afhankelijk van de ziekteverwekker waartegen gevaccineerd wordt, maar de duur verschilt ook per individu. Een mankement in de afweer kan leiden tot een mindere bescherming, terwijl een dier dat blaakt van de gezondheid juist wel een levenslange bescherming opbouwt. Op basis van onderzoek zijn dergelijke individuele verschillen gemiddeld en is men gekomen tot een 3-jaars termijn.

Van groep naar individu...
Een individueel vaccinatie-advies kan alleen worden gegeven wanneer de stand van bescherming tegen ziekteverwekkers bekend is. De meest eenvoudige manier daarvoor is het meten van de titer. De titer is een maat voor de hoeveelheid antilichamen in het bloed. Wanneer de titer boven een bepaalde waarde uit komt, is de bescherming in orde. Daaronder zal een dier opnieuw gevaccineerd worden om geen risico op ziekte te lopen. De titerbepalingen die in het laboratorium worden uitgevoerd zijn erg kostbaar. De afgelopen jaren wordt er door veel dierenartsen ook een titertest aangeboden die in de praktijk wordt uitgevoerd. Deze test is goedkoper dan de test die in het laboratorium wordt uitgevoerd, maar vaak duurder dan de standaard vaccinatie. De titertest die in de praktijk wordt gebruikt kan antilichamen tegen Hondenziekte, Parvo en Hepatitis meten. De kattenvariant meet antilichamen tegen Kattenziekte en Niesziekte (zowel Calici- als Herpesvirussen). De titertest is een momentopname en zal regelmatig herhaald moeten worden om er zeker van te zijn dat de bescherming op peil blijft.’

Bovenstaand artikel van NML Health kwamen wij eerder dit jaar (2016) al op internet tegen toen wij zochten naar een geschikt entschema voor de gasten van het kattenhotel. Helaas sprak deze informatie de algemene voorwaarden uit de branche en de Nederlandse wetgeving tegen. Zij eisten namelijk beide een enting bij verblijf in een kattenpension en geen titer.

Bij navraag bij Dibevo of we gasten toe mocht laten met een geldige titerverklaring, bleek dat er meer pensionhouders worstelden met dit probleem. De zoektocht naar meer informatie over titeren, in de hoop een opening te vinden, ging van start. Wat wil het toeval? Vlak voor de opening van Cats Only vindt er opeens een wetswijziging plaats. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan dat titerbepalingen ingezet mogen worden om aan de vaccinatieplicht te voldoen. De titerbepaling blijkt namelijk een goede voorspellende waarde te hebben van de bescherming die een dier heeft. Wel moet de dierenarts de titerbepaling goed onderbouwen en duidelijk aangeven wanneer de huisdieren ingeënt zijn of wanneer de huisdieren voor herhaling van de entingen een bezoek moeten brengen aan de dierenarts. Met een titerbepaling meet je de hoeveelheid antistoffen in het bloed. Met een vaccinatie stimuleer je het dier om antistoffen te maken. Boven een bepaalde hoeveelheid antistoffen is er voldoende bescherming en is een vaccinatie dus (nog) niet nodig.

Met deze nieuwe wet is het voor pensionhouders ineens mogelijk geworden – maar niet verplicht! – om katten met een titerverklaring toe te laten. Een pensioneigenaar is in elk geval nog steeds verplicht om alleen katten toe te laten die in ieder geval één keer te gevaccineerd zijn tegen Kattenziekte en Niesziekte. Vervolgens echter wordt het wel mogelijk om de status van de bescherming te controleren met de titerbepaling. De NVWA accepteert de titerbepaling als alternatief voor de (3-)jaarlijkse hervaccinatie, op voorwaarde dat deze voldoende onderbouwd is.

Wij van Cats Only hebben ervoor gekozen om zowel katten met een enting als met een titerverklaring toe te laten in het kattenpension. De eisen hiervoor lees je hier.

Maar wat is een titerbepaling nu precies? (Informatie van Dierbewust)

Een titerbepaling is een bloedtest waarmee kan worden aangetoond of jouw huisdier (nog) voldoende bescherming heeft tegen bepaalde ziektes. Zo voorkom je onnodig vaccineren wat voor negatieve bijwerkingen kan zorgen. In Nederland wordt de titerbepaling meestal afgenomen door de dierenarts door middel van de VacciCheck.

Bekijk hier de video waar dierenarts Tannetje Koning haar mening geeft over het jaarlijks vaccineren en de titerbepaling.

De VacciCheck is een klein onderzoekje die je kunt laten uitvoeren door de dierenarts. Er wordt bloed afgenomen bij de kat (een bloeddruppel is voldoende) en het onderzoek neemt zo’n twintig minuten in beslag.

Door onderstaande video krijg je een goed beeld hoe de titerbepaling in zijn werk gaat.
https://youtu.be/DXEkSAEEvY0

De WSAVA (Word Small Animal Veterinary Association) stelt dat onnodig vaccineren niet aan te raden is en zelfs bijwerkingen kan veroorzaken. Met de titerbepaling kan de dierenarts bepalen of jaarlijkse hervaccinatie noodzakelijk is of niet. Zo voorkom je ook onnodig vaccineren bij honden en katten waarvan de geschiedenis niet bekend is.

Je kunt de titerbepaling het beste zien als een ‘vaccinatie op maat’. Er verscheen een interessant artikel in de Dier-en-Arts (december 2007) met uitleg over ‘vaccinatie op maat’.

WELKE DIERENARTSEN VOEREN DE TITERBEPALING UIT?
De titerbepaling wordt op kleine schaal uitgevoerd in Nederland. Daarom kun je via het NML-Health in in deze lijst bekijken welke dierenartsen gebruik maken van de VacciCheck. Het Amerikaans Ministerie van Landbouw (USDA) heeft de Vaccicheck in 2010 goedgekeurd. In Nederland is enige discussie over de werking van de test alhoewel de NML-Health er volledig achter staat.

In deze brochure van de NML-Health is te lezen wat de voor- en nadelen zijn van een VacciCheck.

(Bovenstaand artikel van Dierbewust is uitgebracht voor de nieuwe wetswijzing)

Reserveer direct!